+31 10 7420107 info@clubjoy.be

HOE LAAT JE EEN POSITIEVE INDRUK ACHTER MET EEN GOED BEGIN EN EINDE VAN JE LES?

sep 18, 2015

Groepsfitness-instructeurs besteden vaak veel tijd aan de voorbereiding van het inhoudelijke deel van de workout en besteden veelal minder aandacht aan twee hele belangrijke onderdelen van hun les: de start en de afsluiting. Maar juist het eerste en laatste gedeelte heeft veel invloed op de beleving van de les door de deelnemers.

De eerste vijf minuten van de les dienen als introductie, dit is de “intro”. De meeste intro’s bestaan uit een begroeting, een blijk van waardering dat de deelnemers gekomen zijn, een uitleg over het veilig gebruik van materialen en daarnaast ook het opmerken van en voorstellen aan nieuwe deelnemers. De laatste vijf minuten, de “outro”, dienen om de les af te sluiten en het kan meteen een uitnodiging zijn om de volgende keer weer naar de les te komen.

In dit artikel vind je waardevolle aanvullingen op intro’s en outro’s van groepsfitnesslessen die de beleving en waardering van de lessen door klanten positief kunnen beïnvloeden.

INTRO’S

TEASER 1
Vaak wordt er van uit gegaan dat de mensen die aanwezig zijn bij het begin van de les, tot het eind zullen blijven. Toch geeft een “teaser” de deelnemers een extra motivatie om ook echt tot het eind te blijven en vol te houden. Een “teaser” geeft hen iets om gedurende de les naar uit te kijken. Als je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat en je bekijkt niet alleen het voor- en hoofdgerecht op de menukaart maar ook alvast het dessert dan doe je dit meestal om alvast uit te kijken naar de heerlijke afsluiting. Als de deelnemers tijdens de intro van een groepsles al enthousiast worden gemaakt voor het “toetje” dan zijn ze meer gemotiveerd tijdens de les en verheugen ze zich al op het eind.

Een groepsfitness-instructeur kan bijvoorbeeld vertellen: “Vandaag zullen we tijdens het laatste deel van de cycle les de groep splitsen in twee groepen waarbij elke groep om de beurt een staande en een zittende klim doet,” of “De muziek van de laatste track van deze les is een fantastische nieuwe remix van Rihanna”.

IJSBREKER
Een ijsbreker is een activiteit die niets met de workout zelf te maken heeft. Het is een korte afleiding die het maken van contact en het tonen van betrokkenheid met de andere leden van de groep tot doel heeft.

De groepsfitness-instructeur kan bijvoorbeeld bij de aanvang van de les vragen of de deelnemers zich vanaf het midden van de zaal willen opstellen van groot naar klein (in plaats van de normale “vaste” posities in te nemen). Of de instructeur vraagt iedere deelnemer in een paar seconden te vertellen wat hij/zij als ontbijt gegeten heeft.

THEMA
Een thema geeft aan waar de focus op ligt bij de workout. Het maakt niet uit of een instructeur voorgechoreografeerde groepslessen of freestyle lessen geeft, het thema is datgene waar de deelnemers op zullen focussen gedurende de huidige les. Zelfs als de muziek of oefeningen week na week hetzelfde zijn, door iedere keer op een ander thema te focussen, leren de deelnemers ieder keer wat bij. Het veranderen van thema brengt ook variatie in de les. Het is van belang dat het thema gedurende de workout minstens iedere 10 minuten aangehaald en benadrukt wordt.

Een instructeur kan bijvoorbeeld voor aanvang van de workout zeggen: “Vandaag nodig ik jullie uit om te focussen op je buikspieren gedurende iedere oefening”, of   “We focussen ons vandaag op balans daarom doen we sommige oefeningen op blote voeten”.

INTENSITEIT
Door de deelnemers een manier te tonen waarop ze de intensiteit kunnen meten, blijven ze zich bewust van de zwaarte van de oefeningen en worden ze uitgedaagd om net iets verder te gaan. In plaats van te wachten tot het einde van de les en dan aan de deelnemers te vragen of ze een goede workout gehad hebben, kunnen aan het begin van de les vijf minuutjes besteed worden aan de intensiteit door te zeggen: “Gedurende de les van vandaag zal ik de meeste oefeningen op een medium level 2 laten zien. Daarnaast zal ik ook tonen hoe je de oefeningen op een hoger intensiteits-niveau uitvoert (level 3) en op een lagere intensiteit uitvoert (level 1). Kies wat jij aankunt en houd dit de hele les vol. Na deze les zal ik je vragen of het gekozen level juist was voor je.”

OUTRO’S

Als aanvulling op het gebruikelijke bedankje voor deelname aan de les, kan de outro aangevuld worden met andere zaken die van belang zijn en bijdragen aan een grotere impact en beleving van de les.

TEASER 2
De teaser in de intro motiveert de deelnemers om tot het einde te blijven volhouden. De teaser in de outro moet de deelnemers een reden geven om terug te komen en de volgende keer weer mee te doen. Het is niet vanzelfsprekend dat de deelnemers volgende keer weer aanwezig zijn dus de instructeur moet er een beetje moeite voor doen om de deelnemers over te halen om volgende keer weer naar zijn/haar les te komen.

Een instructeur kan bijvoorbeeld in de outro van een Yoga les aangeven dat deze keer aandacht besteed is aan de Zonnegroet en dat als aanvulling in de volgende les de techniek van de Maangroet uitgebreid aan de orde zal komen.

BEWUSTWORDING VAN EEN VAARDIGHEID
Het aanleren en bewust worden van een bepaalde vaardigheid duidt er op dat een bepaalde oefening of gedachtepatroon de kwaliteit van het leven kan beïnvloeden. Het kan dienen als een opdracht waar de deelnemers na afloop van de les mee naar huis gestuurd worden. Naast alleen het uurtje sporten kunnen instructeurs een bijdrage leveren aan en informeren over een gezondere levensstijl. Hierdoor zorgt een instructeur ervoor dat ook in het dagelijks leven een deelnemer baat heeft bij wat hij/zij geleerd heeft tijdens de workouts. De outro is een mooi moment om de deelnemers aan bepaalde zaken te herinneren. Zo kan de instructeur zeggen: “Denk er aan dat je telkens wanneer je iets op moet heffen door je knieën gaat en je benen en core gebruikt in plaats van voorover te buigen en je rug te belasten”, of na een yoga les: “Vanavond nadat je je tanden gepoetst heb kun je de ademhalingsoefening doen die we vandaag in de les geoefend hebben. Hierbij adem je afwisselend door het linker en het rechter neusgat. Dit zal je helpen om je te ontspannen en beter in slaap te komen”.

BLIK TERUG OP HET THEMA
Als de instructeur bij de intro en gedurende elke 10 minuten van de workout het thema aangehaald heeft dan zouden de deelnemers zeker het juiste antwoord moeten geven als er na de les gevraagd wordt: “Waar lag de focus vandaag op? “ Door deze vraag te stellen aan de deelnemers en meteen het juiste antwoord te krijgen, blijkt dat de instructeur goed inzicht heeft gegeven op wat in de zojuist gevolgde les belangrijk was en waar de focus op lag.

INTENSITEIT
Als de instructeur tijdens de intro aangegeven heeft dat hij/zij aan het eind zal vragen of de deelnemers op de juiste intensiteit getraind hebben, is de outro het moment om de belofte na te komen. Door te vragen: “Heb je vandaag voor jezelf het juiste level gekozen?” komen er geen reacties als: “de les was te zwaar”, of   “je hebt me vandaag niet zo hard laten werken”. Dit doordat de instructeur verschillende intensiteits-niveaus heeft aangeboden en de deelnemer zelf zijn/haar eigen level heeft gekozen.

Hoewel je aanvankelijk zou kunnen denken dat teasers en thema’s een leuke aanvulling op de lessen zijn, zal al snel duidelijk worden dat de klanten het waarderen en uit gaan kijken naar deze kleine extraatjes. Deze extraatjes zullen zeker helpen om als instructeur het onderscheid te maken en de indruk die je achterlaat te vergroten. De intro en outro van een les kunnen gaan over de gebruikelijk zaken zoals veiligheid en het gebruik van fitnessmaterialen. Echter, het toevoegen van een aantal minder gebruikelijke aspecten aan de lesdelen die een grote indruk achterlaten –de Intro’s en Outro’s- kunnen echt de beleving en waardering van de lessen door de deelnemers positief beïnvloeden.

THE BIGGEST MIND FUCK EVER: WAT DOET HET MET JOU?

THE BIGGEST MIND FUCK EVER: WAT DOET HET MET JOU?

Het taalgebruik in de titel laat weinig aan gissen over. We worden met onze branche collectief onderwerpen aan de grootste uitdaging ooit! Alle media-aandacht, lobby’s, protestacties of bezoeken van overheden op sportlocaties ten spijt: het heeft helemaal, maar dan...

Lees meer

Schrijf je in voor updates over onze evenementen, opleidingen en ClubJoy nieuws

Geen zorgen, ons nieuws is interessant, leuk en relevant. Je ontvang geen 'overload' aan emails van ons.

 

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van een e-mail die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@clubjoy.be. 

Je bent succesvol ingeschreven!